BAYKAN LOGO
SİNCAN BAYKAN KOMBİ SERVİSİ 0312 566 60 77

BAYKAN KOMBİ BAKIM TAMİR
BAYKAN SOHBEN BAKIM TAMİR
BAYKAN KLİMA BAKIM TAMİR
BAYKAN BRÜLÖR BAKIM TAMİR
BAYKAN HİDRAFOR BAKIM TAMİR
ANKARANIN, HER, BÖLGESİNE, BİR, TLFLA 7/24 GARANTİLİ HIZLI SERVİS
PAZAR GÜNLERİ SERVİSİMİZ VARDIR.

Baykan Kombi Arıza Kodları ve Çözümleri

E 01 veya LED 80°
YANMAMA DURUMUNDA YA DA BLOKE OLMA DURUMUNDA ORTAYA ÇIKAN SEMBOL
Brülörün alev almaması durumunda yanar (kombi üç kere yanma teşebbüsünde
bulunduktan sonra) kombi bu durumdan kurtarılması için ekranlı versiyonda “E” ile işaretli RESET düğmesine, düğmeli versiyonda ise “A” düğmesini (R-RESET) üzerine bir an geri getirerek sağlanır.

E 02 veya LED 60°
HAVA BASINÇÖLÇERİN BOZULDUĞUNA DAİR KOD
Bu işaret duman basınçölçerinin kombinin yanmasına müsaade etmemesi halinde belirir.
Bu durumda kombi bloke olur ekranlı modelde “E” ile işaretli Reset tuşuna basarak
düğmeli modelde ise “A” düğmesi Reset pozisyonuna bir an için getirilir.

E 03 veya LED 30°
ISITMA TERMOSTATSININ ESKİDİĞİNİ BİLDİREN KOD
Isıtma termostatsının kötü bir şekilde çalışması söz konusu olduğunda belirir, kombi
bloke olur, teknik bir teknik servis müdahalesi gereklidir.

E 04 veya LED 40°
ÇEŞME SUYU TERMOSTATSININ ESKİDİĞİNİ BİLDİREN KOD
Çeşme suyu termostatsının kötü bir şekilde çalışması halinde belirir. Kombi çeşme suyu
sıcaklığını kontrol etme imkanını kaybetmiş olduğu halde çalışmaya devam eder. 24 kW
baykan eko bitermik kombi için çeşme suyu fonksiyonu tamamen yitirilir. teknik bir teknik servisin müdahalesi gereklidir.

E 08 veya LED 50°
YETERSİZ TESİSAT BASINCI KODU
Isıtma tesisatındaki basıncın 0,6 bara inmesi halinde belirir, bu durum kombi stand-by
durumuna taşır ve çalışma basıncı eski haline getirilmediği sürece devam eder. Basıncı
eski haline getirebilmek için ISITMA TESİSATI BASINCININ KONTROLÜ başlığı altındaki
paragrafta tarif edildiği gibi tesisatın doldurulması yeterli olacaktır.
Eğer bu durum devam ediyor ise teknik bir teknik servisi aramak gerekir.

E 09 veya LED 70°
GÜVENLİK TERMOSTATININ DEVREYE GİRMESİ İLE İLGİLİ KOD
Primer (birincil) devredeki suyun sıcaklığı 100°C’yi-24 kW Baykan Eko bitermik kombi için
95°C’yi aştığı anda belirir, kombinin çalışması bloke olur.
Bu alarm durumunun ortadan kaldırılabilmesi için ekranlı versiyonda “E” ile işaretli RESET
düğmesine basınız, ya da düğmeli versiyonda “A” ile işaretli düğme RESET pozisyonuna
bir an geri getirilir. Kombiın yeniden yanması sadece devredeki suyun sıcaklığının 60°
veya 55 °C’nin altına düşmesi halinde gerçekleşecektir.
Eğer bu mekanizma sık sık devreye giriyor ise hiç zaman kaybetmeden teknik bir servis ile temasa geçilmelidir.

E 06 veya LED 70°
GÖNDERİLEN SUYUN SICAKLIĞININ 90°C’Yİ AŞMASI İLE İLGİLİ KOD
Gönderilen suyun sıcaklığının 90°C’yi aşması durumunda belirir, bu durum kombinin
geçici bir süre sönmesine neden olur, bu süre sonrasında sıcaklık 90°C sınırının altına
düşünce kombi otomatik olarak yeniden açılır (burada RESET ile müdahale yapmaya
gerek YOKTUR).

E 05 veya LED 30° + LED 40°
MODÜLATÖR (KİPLEYİCİ)DE GÖRÜLEN ANORMALLİKLER İLE İLGİLİ KOD
Modülatör üzerinde bir anormallik tespit edildiğinde belirir, kombi bloke olmaz çalışmaya
devam eder. Böyle bir durumda gaz vanalarının modülatör ile olan bağlantıları kontrol edilmelidir.

E 07 veya LED 80° + LED 60°
POMPADA GÖRÜLEN ANORMALLİK İLE İLGİLİ KOD
Devir daimcide görülen anormal bir durum karşısında belirir. Pompayı bloke olmaktan
kurtarmak için ekranlı modellerde “E” ile işaretli RESET tuşuna basarak kombi bloke olmaktan kurtarılır.
Düğmeli modellerde ise “A” ile işaretli düğme Reset pozisyonuna bir an için getirilir.

sincan baykan kombi,sincan baykan kombi servisi,sincan baykan kombi arıza servis,sincan baykan kombi bakım servisi,sincan baykan kombi kart tamiri servisi,sincan baykan kombi teknik servis ,sincan baykan servis,sincan baykan kombi servisi,baykan kombi arıza kodları

0312 566 60 77